Privacybeleid – drukkerij nv Grafico / bvba Hilven Graphics

Dit is het privacybeleid van:

• Drukkerij NV Grafico
 Kerkstraat 7 – 3940 Hechtel-EKSEL
 B.T.W.-BE-0439.344.573

• bvba Hilven Graphics
 Kerkstraat 7 – 3940 Hechtel-EKSEL
 B.T.W.-BE-0466.936.422

 

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Bij drukkerij NV Grafico / bvba Hilven Graphics hechten we erg veel belang aan het respect voor jouw privacy. Daarom behandelen we jouw persoonsgegevens met de grootste zorg. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen je uit om dit beleid even door te nemen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en van de belangrijkste punten terzake.

 

Jouw persoonsgegevens

Je persoonlijke gegevens. Je deelt ze met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken. Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer, maar ook producten of diensten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd. Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

 

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website (bv. aantal bezoekers per pagina).

Wij verwerken persoonlijke informatie voor wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:

– het afhandelen van jouw facturatie

– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– om goederen en diensten bij je af te leveren

– verzenden van onze nieuwsbrief

– om je direct mails te kunnen bezorgen waarvan wij denken dat ze voor jou relevant kunnen zijn

– om de doeltreffendheid van promotiecampagnes en advertenties te kunnen evalueren.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.  Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

 

Drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend

voor de volgende doeleinden gebruiken:

1. Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens, die in het algemeen door ons gegenereerd worden via Google analytics, die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.  Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics om hun websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics hebben niet de intentie eender welke gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@drukkerij-grafico.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

2. Jouw account

Je kan op onze websites (www.geleblaadjes.be en www.hetgrafiekje.be) een account aanmaken op onze reservatiepagina’s. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een reservatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.

Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.  Je kan je account steeds annuleren, contacteer ons daarvoor via info@drukkerij-grafico.be.

 

3. Online bestellen of reserveren

Voor je online reservaties of bestellingen per mail hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), facturatiegegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde advertenties of producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd (bv. plaatsen van informatie in onze reclamebladen).  Verder gebruiken we jouw gegevens om op de hoogte houden over de door jou gevraagde diensten of reservaties of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.

 

4. Inschrijven op de nieuwsbrief

Je kan je aanmelden voor onze ‘special mailing’ en onze ‘nieuwsbrief’, die je toegang geeft tot onze online uitgaven van onze reclamebladen. Bij het inschrijven, vragen we bv je naam, e-mailadres, telefoonnummer en interesses.  Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends in de regio via klanten die adverteren in onze reclamebladen. We verzenden enkel algemene nieuwsbrieven. De meer persoonlijke mailings ivm de specials stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen en reservaties.

Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je steeds afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die je ontvangt. Of kan je ons een mailtje sturen om ons hiervan op de hoogte te brengen (vraag hierbij evenwel steeds om een bevestigende mail van goede ontvangst).

 

5. Wedstrijden en evenementen

Drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics organiseert op regelmatige basis wedstrijden voor haar lezers en klanten. Om mee te kunnen doen aan een wedstrijd, hebben wij soms bepaalde persoonsgegeven van je nodig, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de wedstrijd op de juiste manier uit te kunnen voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken.  Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties. Deelnemers aan deze wedstrijden ontvangen hierna automatisch de volgende nieuwsbrief met gelijkaardige wedstrijden (zoals aangegeven in het wedstrijdreglement). Ook hier geldt weer, dat als je geen nieuwsbrieven van ons meer wenst te ontvangen, je je steeds kan afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die je ontvangt. Of je kan ons hiervoor ook een mailtje sturen om ons hiervan op de hoogte te brengen (vraag hierbij evenwel steeds om een bevestigende mail van goede ontvangst).

 

6. E-mails

Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met ons, bewaren we maximaal 18 maanden alle e-mailcommunicatie. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Binnen Drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

 

Doorgifte aan derden

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten.  Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten of bedeling van drukwerken op naam. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren.  We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid. Met deze derden heeft drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics de bevestiging ontvangen dat ze zich conform de Europese reglementering i.v.m. AVG / GDPR in orde stellen en dat om er zeker van te zijn dat je privacy beschermd blijft.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat we jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat wij jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

 

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je klant wordt van drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics , bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

– Recht van toegang en inzage: je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

– Recht van verbetering, verwijdering, beperking en intrekking: je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics . Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@drukkerij-grafico.be.

 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics bewaart persoonsgegevens van zakenrelaties voor de duur van de relatie of voor maximaal achttien maanden na het laatste zakelijke contact.

 

Jouw gegevens zijn bij drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics veilig en vertrouwelijk

In geen geval kan Drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Wij hopen dat deze informatie nuttig is en kijken ernaar uit om ook in de toekomst succesvol samen te werken. Weet dat drukkerij NV Grafico en/of bvba Hilven Graphics de bescherming van jouw gegevens serieus neemt en passende maatregelen neemt om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je vragen hebt over de opslag en verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact met ons op info@drukkerij-grafico.be

 

Laatst bijgewerkt 24/05/2018