Op reis naar Tenerife

Het lijkt soms alsof het Natuurhulpcentrum heel veel exotische dieren uit het buitenland opvangt. Maar de cijfers spreken dat tegen: 90% van onze exoten komt uit eigen land. Er is immers nog heel veel nood aan de opvang van illegale huisdieren, mishandelde circusdieren of bewoners van slechte dierentuinen.

Een mooi voorbeeld is het verhaal van ons capucijnaapje Dobby.  Eind 2021 werd hij in La Louvière in beslag genomen bij mensen die het dier illegaal thuis hielden. Bij ons verbleef Dobby eerst enkele maanden in verplichte quarantaine. Er worden dan tal van testen en screenings uitgevoerd waarna het dier een ‘Balai-label‘ krijgt. Dat betekent dat het Natuurhulpcentrum voldoet aan de strengst mogelijke eisen qua hygiëne, diergezondheid en ziektebewaking. Daardoor kunnen we dieren ook gemakkelijker herplaatsen in een goede dierentuin.

Na de quarantaine verhuisde Dobby naar een ruim buitenverblijf. Maar alleen is maar alleen, dus we waren erg blij dat we een nieuwe, definitieve thuis én soortgenoten vonden voor hem.  En dat zelfs in het zonnige Fundación Neotrópico in Tenerife. Daar vertrok Dobby begin oktober naartoe om er geïntroduceerd te worden in een bestaande capucijnapengroep, en met succes zoals je kan zien op de foto.

Sil Janssen
11/03/2022

Volgende edities

'T GRAFIEKJE
• Uitgave week 25
19 - 20 juni
• Aanlevering:
di. 11 juni vóór 10u!

AFRIT31
• Uitgave week 26
26 - 27 juni
• Aanlevering:
di. 18 juni vóór 10u!